Product ontwikkeling aan de hand van de lean startup methode

Ontdekt samen met je klanten op welke manier jouw product of dienst een écht probleem van je klant oplost.

De Lean Startup movement werd ontketend door het boek van Eric Ries, genaamd the Lean Startup. Dit boek is een verzameling observaties van de schrijver, met als centrale vraag hoe hij innovatie beter, sneller en handiger kan laten verlopen. In het boek noemt ie een aantal voorbeelden van innovatietrajecten binnen zowel grote organisaties als binnen hele kleine startups.

Build Measure Learn

De filosofie van de Lean Startup draait rond een proces waarin je bouwt, meet en daaruit zo snel mogelijk probeert te leren. Uit deze learnings bouw je verder aan je product. Dit klinkt eenvoudig, maar is voor mensen een hele omschakeling: Want hoe ga je innoveren op een klant met een probleem? En welke oplossing ga je dan bouwen?

De snelheid van innovatie neemt nog altijd toe, en daarom zijn methodieken om sneller te innoveren voor organisaties van cruciaal belang. De Lean Startup methodiek faciliteert hierin: sneller leren welk probleem de klant heeft, en hoe je daar een oplossing voor kunt bouwen waar deze voor wil betalen.

Dagworkshop

Tijdens de intensieve dagworkshop gaan we hands-on aan de slag met verschillende modellen die we in de prakijk toepassen. Het programma ziet er ongeveer zo uit:

Inleiding Lean Startup methodiek

Tijdens de inleiding geven we wat achtergrondinfo over de Lean Startup: welke basisprincipes hanteren we?

Validation board

Met een fictieve case gaan we op zoek naar een klant en een probleem. Hier gaan we een aantal assumpties bij maken: welke aannames zullen we straks moeten gaan testen?

Get out of the building!

Een belangrijk onderdeel van de Lean Startup is het direct praten met jouw eerste klanten. We gaan naar buiten om direct op zoek te gaan naar klanten. Deze gaan we interviewen om te bekijken of ze ons probleem hebben. We vragen ze nog niet of ze klant willen worden: we pitchen nog geen oplossing

Learnings

Nadat alle deelnemers ‘buiten’ zijn geweest gaan we bekijken of we op het goede spoor zijn: bestaat het probleem, is het groot genoeg? Of bestaat het probleem eigenlijk niet? Of vinden je klanten het geen probleem? Dan is het tijd voor een pivot.

Pivot

Zeer waarschijnlijk levert de eerste validatieronde een pivot op: dit is een wijziging in je oorspronkelijke plan. Geen zorgen: de Lean Startup is ervoor gebouwd dat jouw plannen voordurend zullen wijzigen. Enige flexibiliteit is dus noodzakelijk.

Experiment design

Wanneer we een probleem hebben gevonden dat de moeite waard is om op te lossen dan gaan we aan de slag met het ontwerpen van een experiment. Tijdens het bedenken hiervan bedenken we wat we precies willen leren.

Over de workshop

De workshop wordt verzorgt door mij en een collega. Wij zullen de groepen coachen. Uiteraard krijgt iedereen een map beschikbaar met daarin het programma en achtergrond-info. De dagworkshop kan – indien gewenst – worden aangepast.

Meestal verzorgen we na het traject enige nazorg: tijdens de terugkomdag bekijken we hoe de deelnemers na de cursus aan de slag zijn gegaan met Lean Startup principes. In overleg is het mogelijk om deze terugkomdagen uit te breiden tot coachingtrajecten waarbij we teams volgen terwijl ze het hele proces van concept tot product doorlopen.

De workshop is uitstekend geschikt voor teams, wij raden groepen van maximaal 12 mensen aan om iedereen van optimale feedback te voorzien.

Meer informatie? Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.